تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری دوره دوم: 

27 شهریور ماه 1403

تاریخ های مهم: 

مهلت ارسال مقالات (چکیده و اصل مقالات همزمان دریافت می‌گردد): 20 شهریور 1403

مهلت ثبت نام کامل: 25 شهریور 1403

محل برگزاری: تهران