اخبار جایزه استاد خالقی

فراخوان شماره8؛ بخش پژوهشی جایزه استاد روح الله خالقی

بدینوسیله و پیرو فراخوان شماره4 و با حمایت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران، از کلیۀ پژوهشگران و نویسندگان حوزه موسیقی دعوت می شود تا جستارهای خود را برای شرکت در بخش پژوهشی جایزه ملی استاد روح الله خالقی با توجه به فراخوان بخش پژوهشی اقدام نمایند.

بیشتر بخوانید »