پرداخت هزینه شرکت در کنفرانس ها

www.artconferences.ir : سایت مرجع کنفرانسهای هنری ایران

پرداخت هزینه شرکت در کنفرانس ها

  • درج آدرس کامل برای پژوهشگرانی که درخواست گواهی فیزیکی نموده اند لازم و ضروری می باشد
  • در صورتی که توضیح خاصی درباره صدور و نحوه ارسال گواهی ها دارید. لطفا در این بخش توضیح خود را وارد فرمایید
  • لطفا پیش از واریز هزینه این بخش از طریق ایمیل دبیرخانه ی کنفرانس مربوطه از کیفیت لازم مقالۀتان جهت چاپ در نشریه اطمینان حاصل نمایید.
  • 0 ریال